dateligenu.dk - Vilkår for anvendelse

Vilkår og betingelser for brug
DU KAN IKKE BENYTTE DETTE WEBSTED ELLER VORES TJENESTER, MEDMINDRE DU SOM MINIMUM HAR EN ALDER AF 18 ÅR, OG HVIS DISTRIKTET OG ALDERSGRÆNSEN I DIT BEBOELSESOMRÅDE TILLADER DET, OG HAR EN RETSLIG KAPACITET TIL AT IMØDEKOMME DISSE BETINGELSER. Blue Tides Ltd. (”vi,” ”os” eller ”DATELIGENU.DK”) ejer og betjener DATELIGENU.DK. (herunder DATELIGENU.DK Mobile) (samlet, vores eller dette "Websted"), hvor vi leverer en interaktiv måde for brugerne at kommunikere på, underholde sig selv og for at afgøre, om de ønsker at møde hinanden eller chatte med hinanden (vores websted og sådanne tjenester, samlet, vores eller denne "Tjeneste"). VI HVERKEN GODKENDER ELLER TILSKYNDER ULOVLIG OPFØRSEL I NOGET OMRÅDE HVORI DETTE WEBSTED ER GJORT TILGÆNGELIGT. VILKÅR OG BETINGELSER DER ER ANGIVET NEDENFOR, UDGØR EN AFTALE ("BETINGELSERNE") DER REGULERER DIT BRUG AF TJENESTEN. VED AT ANVENDE ELLER TILGÅ TJENESTEN, ACCEPTERER DU (”DIG” OG ”DIN”) AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE SAMT DATELIGENU.DK’S FORTROLIGHEDSPOLITIK, DER ER TILGÆNGELIG VIA support.dateligenu.dk. LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER GRUNDIGT, INDEN DU BENYTTER DETTE WEBSTED. HVIS DU IKKE ER ENIG I BETINGELSER ELLER FORTROLIGHEDSPOLITIK, SKAL DU IKKE TILGÅ ELLER PÅ ANDEN VIS BENYTTE WEBSTEDET, SAMT ENHVER OPLYSNINGER INDEHOLDT HERI. VI FORBEHOLDER OS RETTEN TIL, VED VORES DISKRETION, AT ÆNDRE DISSE BETINGELSER PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. ENHVER OPDATERET UDGAVE TILSIDESÆTTER OG ERSTATTER ENHVER TIDLIGERE UDGAVE VED UDGIVELSE, OG DEN TIDLIGERE UDGAVE ER IKKE LÆNGERE GÆLDENDE OG AKTIV, MEDMINDRE VI SPECIFIKT ANGIVER ANDET. VI VIL ANGIVE DEN SENESTE OPDATERINGSADTO VED SLUTNINGEN AF DISSE BETINGELSER. DU ACCEPTERER AT NOTERE DEN SENESTE OPDATERINGSDATO FOR DEN REVISION DU GENNEMLÆSER, OG ACCEPTERER PERIODISK AT KONTROLLERE DISSE BETINGELSER FOR ÆNDRINGER. HVIS DEN SENESTE OPDATERINGSDATO ER ÆNDRET, VIL DU VIDE AT VI HAR FORETAGET ÆNDRINGER I BETINGELSERNE, OG AT DU SKAL GENNEMGÅ BETINGELSERNE FOR AT AFGØRE HVORVIDT DINE RETTIGHEDER OG ANSVAR UNDER BETINGELSERNE HAR ÆNDRET SIG. DIN FORTSATTE ANVENDELSE AF WEBSTEDET SOM FØLGE AF ÆNDRINGER TIL DISSE BETINGELSER, VIL BETYDE AT DU ACCEPTERER DISSE ÆNDRINGER.

Denne juridiske aftale er indgået mellem (Du, Din, Abonnent, Medlem og os). Ved at få adgang til tjenesten accepterer du disse Betingelser, og accepterer at være bundet af de vilkår, betingelser og bemærkninger, der er indeholdt eller henvist til heri, uanset om du bliver en betalende abonnent. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE BETINGELSER, SKAL DU IKKE ANVENDE ELLER FÅ ADGANG TIL WEBSTEDET ELLER TJENESTEN.

1. MEDLEMSRET
Ved din brug af vores tjeneste accepterer du at handle ansvarligt på en sådan måde, der udviser udøvelsen af god dømmekraft. For eksempel og uden begrænsning accepterer du ikke at:

a. krænke enhver gældende lov eller regulering,
b. krænke tredjemands rettigheder, herunder uden begrænsning til: intellektuel ejendomsret, privatlivets fred, reklamering eller kontraktlige rettigheder,
c. anvende de oplysninger, der er tilgængelige via vores tjeneste, til uautoriserede eller ulovlige formål,
d. forstyrre eller beskadige vores tjeneste, herunder uden begrænsning til, anvendelse af vira, bots, trojanske heste, skadelig kode, pings, nægtelse af tjenesteangreb, pakke- eller IP-spoofing, rute-omdirrigering eller oplysninger om elektroniske postadresser, lignende metoder eller teknologi, herunder metoder, der på nogen måde gengiver eller omgår navigationsstrukturen eller præsentationen af tjenesten eller dens indhold,
e. anvende vores tjeneste til at overføre, distribuere eller indsende oplysninger om enhver anden person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til: fotografier af andre, personlige kontaktoplysninger eller kredit-, debet-, telefonkort eller kontonumre,
f. anvende vores tjeneste til at skaffe en anden brugers personlige kontaktoplysninger uden deres forudgående samtykke:
g. anvende vores tjeneste i forbindelse med distribution af uopfordrede kommercielle e-mails ("spam") eller annoncer,
h. ”forfølge” (stalke) eller chikanere enhver anden bruger af vores tjeneste,
i. anvende tjenesten hvis du nogensinde er blevet dømt for en seksuel lovovertrædelse eller i øjeblikket har sådanne afventende domme:
j. anvende tjenesten til ulovlige formål, herunder, men ikke begrænset til: prostitution og/eller kundehvervning;
k. indsamle eller lagre oplysninger om enhver anden bruger end ved den tilladte brug af vores tjeneste,
l. anvende vores tjeneste til ethvert kommercielt formål, herunder, men ikke begrænset til: reklamering eller markedsføring af tjenester eller produkter,
m. imitere enhver anden person eller enhed,
n. fjerne enhver ophavsret, varemærke eller andre ejendomsrettigheder, der er indeholdt i tjenesten,
o. krænke tjenestenes intellektuelle ejendomsrettigheder eller tredjeparter på nogen måde.
p. ændre, tilpasse, underlicensere, oversætte, sælge, modificere, dekryptere, dekompilere eller på anden vis adskille enhver del af tjenesten eller vores websted, eller enhver software, der anvendes på eller af tjenesten,
q. udlægge, uploade eller transmittere falske, vildledende eller ulovlige oplysninger eller indhold til tjenesten,
r. foretage falske udtalelser, forsøge eller anvende personlige, økonomiske eller andre oplysninger, som du ikke har tilladelse til at bruge,
s. uploade, udlægge, e-maile, transmittere eller på anden vis gøre ethvert indhold tilgængeligt, som du ikke lovmæssigt har tilladelse til at gøre tilgængeligt for tjenesten, under nogen lov eller noget kontraktmæssigt eller betroet forhold (herunder, men ikke begrænset til, insiderviden, og oplysninger der er underlagt fortrolighedsforpligtelser),
t. forstyrre strømmen af dialog, forårsage at en skærm "ruller" hurtigere end for andre brugere eller medlemmer af tjenesten der ikke kan læse for at skrive eller på anden måde engagere sig i adfærd, der negativt påvirker andre brugere eller medlemmers evne til at engagere sig i kommunikation eller andre interaktioner med vores tjeneste,
u. indsamle eller lagre personlige data om andre brugere eller medlemmer uden deres samtykke eller uploade, poste, e-maile eller overføre andre brugere eller medlemmers private oplysninger eller data,
v. give hyperlinks, URL-links, grafiske links eller anden direkte forbindelse til vores websted eller tjenesten, for egen fortjeneste eller gevinst, eller
w. assistere enhver tredjepart med at foretage noget af det førnævnte.
2. INTERAKTIONER MED ANDRE MEDLEMMER AF TJENESTEN
A. Dit ansvar

Du er eneansvarlig for dine interaktioner med andre brugere af vores Tjeneste, herunder indholdet af de materialer du udsender på Tjenesten og i dine meddelelser til andre brugere af Tjenesten.

B. DATELIGENU.DK’S Begrænsninger af ansvar

Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige for eventuelle beskadigelser eller skader som følge af din brug af Tjenesten, eller dine interaktioner med andre brugere af vores Tjeneste. Du forstår og anerkender, at vi ikke forhåndsgodkender nogen af vores brugere eller medlemmer, eller at vi på nogen måde undersøger baggrunden for brugerne af tjeneste, eller forsøger at kontrollere deres udsagn. Vi giver ingen erklæringer eller garantier for vores brugere eller deres kompatibilitet med alle nuværende eller fremtidige brugere. Vi forbeholder os retten til, men har ingen forpligtelse til, at overvåge alle interaktioner imellem dig og andre brugere af vores Tjeneste, og til at handle i god tro for at begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af materiale, som vi eller en anden bruger af vores Tjeneste kunne se som værende ulovlig, uanstændig, purrende, beskidt, overdreven voldelig, chikanerende, eller på anden måde uhensigtsmæssig. Under ingen omstændigheder skal vi holdes ansvarlige for eventuelle skader, uanset om de er direkte, indirekte, generelle, særlige, kompenserende, følgeskader, straffende, og/eller tilfældige, der opstår som følge af eller relateret til din adfærd eller nogen anden, i forbindelse med brugen af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til: legemsbeskadigelse, følelsesmæssig nød og/eller andre skader som følge af kommunikation, eller møder med andre brugere af tjenesten eller personer, du møder igennem Tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for, og kan ikke kontrollere andres brug af oplysninger som du giver dem, og du bør være meget forsigtig med at vælge de personlige oplysninger, du giver til andre via Tjenesten. Vi kan ikke og påtager os intet ansvar for indholdet af meddelelser, der sendes af andre brugere via Tjenesten. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for nøjagtigheden af de oplysninger, der er sendt til dig via Tjenesten. Du frigiver os fra ethvert ansvar i forbindelse med Tjenesten og indholdet af eventuelle meddelelser, du måtte modtage fra andre brugere. Vi forbeholder os retten til at undersøge og udføre passende juridiske handlinger efter vores eget skøn, over for enhver der overtræder disse vilkår, herunder, men ikke begrænset til: at fjerne den ulovlige kommunikation fra tjenesten, afbryde overtræderens adgang til webstedet, kontakte og videregive oplysninger til de relevante myndigheder og i henhold til retslige processer; du accepterer dog, at vi ikke er forpligtet til at gøre det.

C. Medlemskonflikter

DU ER ENEANSVARLIG FOR DINE INTERAKTIONER MED ANDRE BRUGERE AF VORES WEBSTED, OG VORES TJENESTE. Vi forbeholder os retten til, men har ingen forpligtelse til at overvåge tvister imellem dig og andre brugere. Du accepterer at frigive os, vores datterselskaber og associerede, embedsmænd, direktører, medarbejdere og agenter, efterfølgere og tildelinger fra alle fordringer, krav, skader, tab, forpligtelser af enhver art, kendte og ukendte, direkte og betingede, offentliggjorte og ikke offentliggjorte, der skyldes eller på nogen måde er forbundet med sådanne tvister. Hvis du er beboer i Californien, frafalder du civilretten i Californien afsnit 1542, der siger: ”En generel frigivelse omfatter ikke fordringer, som kreditoren ikke kender til, eller mistænker for at eksistere i hans favør på tidspunktet for udførelsen af frigivelsen, som, hvis kendt af ham, skal have haft væsentlig indflydelse på hans afvikling med skyldneren.”

D. MINDREÅRIGE

Vores Tjeneste er beregnet til personer på 18 år eller derover, og som ellers har opnået myndighedsalderen, og KUN har lovligt samtykke i deres bopælsområde. Vi tillader ingen der ikke opfylder disse kriterier, at anvende vores Tjeneste. Ved at benytte vores websted og/eller Tjenesten, garanterer du, at du er mindst 18 år gammel og ellers har ret, myndighed og kapacitet til at acceptere disse betingelser, og overholder alle de vilkår og betingelser, der er angivet heri. Du repræsenterer og garanterer også, at du ikke tillader mindreåriges adgang til dette websted eller vores Tjeneste, herunder at træffe alle forholdsregler og påføre forældrekontrol på din computer, eller anden elektronisk enhed der anvendes til at få adgang til dette websted og vores Tjeneste, for at forhindre mindreårige i at få adgang til dette websted og vores Tjeneste. Herudover forpligter du dig til omgående at informere os, hvis du bliver opmærksom på en mindreårigs anvendelse af Tjenesten.

Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige for eventuelle ukorrekte oplysninger om en brugers eller medlems alder, eller for en mindreårigs uautoriseret brug af dette websted eller vores Tjeneste.

3. BEMÆRKNINGER
Blue Tides Ltd. , 15 Cypress Court, Grange Road, Gillingham, England, ME7 2AL

4. DATELIGENU.DK TJENESTEN – REGISTRERING OG OPSIGELSE
A. Kategorier af tjenester

Brugere af Tjenesten kan blive "Prøve" eller "Fulde Medlemmer" af Tjenesten. Prøvemedlemmer har adgang til et minimalt niveau af Tjenestens funktioner og opkræves ikke af os for brug af de funktioner, de kan få adgang til. Fulde medlemmer har adgang til yderligere funktioner i tjenesten, der ikke er tilgængelige for prøvemedlemmer. Fulde medlemmer opkræves ikke af os for de funktioner, der er gratis for prøvemedlemmer; Men nogle funktioner, der er tilgængelige for prøvemedlemmer, er måske ikke tilgængelige, når et fuldt medlem forsøger at kommunikere med dem. Visse yderligere funktioner i Tjenesten der stilles til rådighed for Fulde medlemmer er desuden gratis. Visse andre funktioner i Tjenesten er ”betalte funktioner”, som et fuldt medlem opkræves for.

B. Registrering til brug af vores Tjeneste, gebyrer og betalinger

Prøvemedlemmer af Tjenesten skal oprette en "Profil" for at få adgang til Tjenesten. For at aktivere visse yderligere funktioner i Tjenesten kan prøvemedlemmer vælge en af vores medlemskabspakker for at købe et medlemskab og opgradere til fuld medlemskabsstatus. Et medlem kan betale via kreditkort, kontanter, check eller anden metode, vi kan acceptere som betaling af konto, i overensstemmelse med vores prispolitik for Fulde medlemskaber.

C. Sandfærdige oplysninger

Du forstår og accepterer, at det er en betingelse for din brug af dette websted og tjenesten og dit medlemskab, at al den information, du giver os når du tilmelder dig og udfylder din profil, er korrekt, aktuel, præcis og fuldstændig. Hvis du giver os vildledende eller falske oplysninger, er din ret til at bruge dette websted ugyldig, og dit medlemskab ugyldiggøres.

D. Automatiske fornyelser og annullering

Vi forbeholder os ret til at opsige dit medlemskab for overtrædelse af disse vilkår eller andet efter vores skøn. Hvis din brug af Tjenesten opsiges på grund af brud på disse Betingelser, eller hvis den opsiges af en eller anden grund, går enhver ubrugt kreditbalance du måtte have, straks tabt. Ingen gebyrer eller afgifter refunderes under nogen omstændigheder.

E. Refusionspolitik

DATELIGENU.DK giver ikke kontant refusion. Vi kan dog give kreditter i form af gratis månedlige medlemsskaber for at løse kundeserviceproblemer. Faktureringssystemet der anvendes af DATELIGENU.DK eller vores autoriserede agenter, giver omfattende kreditkort beskyttelsesforanstaltninger, og vores websted indeholder mange funktioner til beskyttelse af brugere imod utilsigtede afgifter. Derfor vil refusioner til dit kreditkort kun blive ydet under de sjældneste omstændigheder, såsom vedvarende tekniske problemer der stammer fra vores udstyr.

F. Opsigelse

Du forstår og accepterer, at vi, efter eget skøn, kan opsige din adgang til vores Tjeneste af en hvilken som helst grund, herunder, men ikke begrænset til, dit brud på disse Betingelser. Du forstår og accepterer, at vi ikke er forpligtet til, og kan have forbud imod at oplyse årsagen til opsigelsen af din adgang til vores Tjeneste. Du forstår og accepterer, at enhver opsigelse af din adgang til vores Tjeneste kan ske uden forudgående varsel, og forstår og accepterer, at vi straks kan deaktivere eller slette dine konti og alle relaterede oplysninger og filer i sådanne konti, og/eller fjerne yderligere adgang til sådanne filer eller vores Tjeneste. Endvidere forstår og accepterer du, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle omkostninger eller skader af nogen art, for, eller som følge af opsigelse af din adgang til vores Tjeneste. Du vil have ret til tilbagebetaling af ubrugte kredit- eller abonnementsgebyrer, der er betalt ved opsigelsen af din adgang til vores Tjeneste, af os, af enhver årsag.

Du kan til enhver tid opsige din adgang til Tjenesten via vores websted eller ved at sende os en opsigelsesvarsel skriftligt eller via e-mail.

G. Fuldstændig fjernelse af profil

En fuldstændig fjernelse af din profil er ikke mulig, men alle rimelige anstrengelser vil blive foretaget, for at holde dine oplysninger private.

H. Kreditkort tilbageførselspolitik

Vi beskytter vores forretnings- og kreditkortprocessorer, banker og andre institutioner, der leverer relaterede tjenester til os fra bedrageriske kreditkort tilbageførsler. Et kreditkort tilbageførsel er, når indehaveren af et kreditkort bestrider et gebyr med en kreditkortprocessor, bank eller anden institution, og gebyret føres tilbage til virksomheden. Tilbageførslen er svigagtig, hvis kreditkortindehaveren bestrider et gebyr til et legitimt gebyr for Tjenester, som indehaveren har købt. Du forstår og accepterer, at i tilfælde af at du forsøger at oprette en svigagtig kreditkort tilbageførsel, arbejder vi sammen med den relevante kreditkortprocessor, bank eller anden institution og retshåndhævende myndigheder for at undersøge sagen.

I. Fortrolighed og brug af oplysninger

Brug af Tjenesten er også underlagt vores fortrolighedspolitik. Du accepterer, at du ved at registrere en profil eller anvende vores Tjeneste har accepteret vores fortrolighedspolitik. Du anerkender, at selvom vi stræber efter at opretholde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke sikre sikkerheden eller privatlivet af de oplysninger, du udsender via internettet og dine e-mail meddelelser. Vores fortrolighedspolitik er indarbejdet i vilkårene med denne henvisning. Du accepterer at frigive os, vores moder- og datterselskaber, og tilknyttede enheder og vores og deres aktionærer, embedsmænd, direktører, medarbejdere og agenter, efterfølgere og tildelinger fra alle fordringer, krav, skader, tab, passiver af enhver art, kendte og ukendte, direkte og betingede, afslørede og frigivne, der opstår eller på nogen måde er relateret til frigivelse eller brug af sådanne oplysninger af tredjemand. Hvis du er beboer i Californien, frafalder du civilretten i Californien afsnit 1542, der siger: "En generel frigivelse omfatter ikke fordringer, som kreditor ikke kender til, eller har mistanke om at eksistere i hans favør på tidspunktet for udførelsen af frigivelsen, som hvis kendt af ham, skal have haft væsentlig indflydelse på hans afvikling med skyldneren."

J. Kundeservice

Vores kundeservicerepræsentanter er tilgængelige for at besvare alle spørgsmål, du måtte have om din Tjeneste, og til at forbedre din oplevelse ved hjælp af vores Tjeneste og dens funktioner. Du må ikke være fornærmende, uanstændig, profan, offensiv, sexistisk, truende, chikanerende, racistisk offensiv eller på anden måde opføre dig uhensigtsmæssigt, når du kommunikerer med vores kundeservicerepræsentanter.

K. E-mail kommunikation

Du forstår og accepterer, at vi og andre websteder, vi driver (eller vores agenter), kan sende dig e-mail (elektronisk) kommunikation, der indeholder meddelelser om Tjenesten og din medlemskonto hos os, samt tjenester der tilbydes af vores andre websteder og tredjeparter. Vi kommunikerer med dig som en del af vores Tjeneste og dit medlemskab. Du forstår og accepterer, at enhver meddelelse, aftale og anden kommunikation, vi sender til dig elektronisk, overholder alle juridiske krav, herunder, men ikke begrænset til, at sådanne meddelelser er skriftlige. Du kan undlade at modtage disse meddelelser fra os.

5. Andre aspekter af DATELIGENU.DK Tjenesten - Til din underholdning
Vores websted og Tjeneste giver brugerne mulighed for at interagere med andre på webstedet. Der er dog ingen garanti for, at du finder et stævnemøde eller partner på vores websted, eller ved hjælp af vores Tjeneste. Vores websted og Tjeneste er også rettet mod at give dig morskab og underholdning. Du accepterer, at nogle af funktionerne på vores websted og vores Tjeneste er beregnet som værende underholdning.

6. Andre der anvender webstedet til underholdning
a. ONLINE ENVOY™ elementet: DATELIGENU.DK kan efter eget skøn forårsage eller tillade dig at blive kontaktet af en eller flere ONLINE ENVOYs™ som en del af DATELIGENU.DK’s ONLINE ENVOY™ underholdningsfunktion
b. En ONLINE ENVOY™ kan være en rigtig person, såsom et andet DATELIGENU.DK-medlem, en digital skuespiller, et avatar eller en syntespian (f.eks. en computergenereret "person" eller "karakter"). ONLINE ENVOYs™ kan være ansat hos DATELIGENU.DK eller en tredjepart for at forbedre din online oplevelse. Eksempelvis kan en ONLINE ENVOY™ give en elektronisk introduktion til nye eller eksisterende DATELIGENU.DK funktioner eller funktionaliteter.
c. ONLINE ENVOYs™ kan også give dig, eller gøre dig i stand til at modtage digitale introduktioner til nogle medlemmer. ONLINE ENVOYs™ kan også bruges til at forbedre online-relationer, opfordre til aktiv deltagelse på DATELIGENU.DK eller afskrække upassende adfærd
d. En ONLINE ENVOY™ kan være et nuværende eller tidligere DATELIGENU.DK medlem, en uafhængig entreprenør, en digital oprettelse, Dig eller en digital repræsentation af Dig.
e. ONLINE ENVOYs™ er ikke autoriserede agenter eller repræsentanter for DATELIGENU.DK, medmindre de modtager forudgående skriftlig tilladelse fra DATELIGENU.DK's ledelse, og at tilladelsen er tydeligt synlig i meddelelsen fra ONLINE ENVOY™. Ingen person, enhed, digital skuespiller eller anden syntetisk oprettelse, der fungerer som ONLINE ENVOY™, bemyndiges af DATELIGENU.DK til at anvende nogen af deres websteder, ethvert DATELIGENU.DK medlemskab, eller enhver anden funktion eller element på DATELIGENU.DK til at sælge eller handle med noget, eller til at give nogen løfter eller repræsentationer, eller på anden måde handle på vegne af DATELIGENU.DK, eller binde DATELIGENU.DK til enhver aftale eller kontrakt uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra ejerne eller ledelsen af DATELIGENU.DK til at gøre det.
f. Skulle du modtage en meddelelse fra en ONLINE ENVOY™, der hævder at være en meddelelse fra DATELIGENU.DK, såsom en "Offentlig Informationsmeddelelse" som defineret heri (se nedenfor), kan du, og opfordres til at kontrollere, at en sådan kommunikation virkelig er autoriseret af DATELIGENU.DK, ved at kontakte DATELIGENU.DK via vores kundeserviceafdeling. RAPPORTER VENLIGST ENHVER UPASSENDE ELLER MISTÆNKELIG OPFØRSEL AF EN ONLINE ENVOY™ TIL DATELIGENU.DK, VIA [email protected]
g. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser eller ved ellers at blive medlem af DATELIGENU.DK, giver du DATELIGENU.DK tilladelse til at anvende eller benytte, eller tillade, at en eller flere ONLINE ENVOYs™ kommunikerer med dig via e-mail, et chatprogram eller ved ethvert andet middel, der kendes eller efterfølgende opfindes, for de ovenfor anførte formål, ethvert andet formål angivet i, eller i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, eller eventuelle fremtidige ændringer heraf, og for ethvert andet lovligt formål.
h. Du giver også hermed udtrykkeligt tilladelse til alle data i Din profil og alle andre data vedrørende Din brug af DATELIGENU.DK, til brug i og i forbindelse med undersøgelser af ONLINE ENVOY™ elementer, herunder, eksempelvis ved at give introduktioner til andre DATELIGENU.DK medlemmer, introduktioner til andre virkelige og ægte personer, herunder dem der findes på andre datingtjenester. For at hjælpe DATELIGENU.DK i formuleringen og overførslen af kommunikation til Dig, og for at hjælpe DATELIGENU.DK eller en tredjepart med oprettelsen og brugen af en eller flere ONLINE ENVOYs™, der er baseret på, optræder som, eller repræsenterer dig.
i. Du anerkender og accepterer hermed udtrykkeligt, at alle meddelelser af, fra, til eller i forbindelse med ONLINE ENVOYs™ kun er til underholdningsformål, bortset fra det eneste uddannelsesmæssige og informative formål at kommunikere "Offentlig informationskommunikation" om dit medlemskab, eksisterende eller kommende programmer eller funktioner hos DATELIGENU.DK, eller instruktioner til brugen af DATELIGENU.DK (f.eks. meddelelser om medlemskabsstatus, nye funktionsdata, hvordan man uploade billeder, mv., officielt udsendt via en eller flere ONLINE ENVOYs™).
j. Du forstår og accepterer, at ingen kommunikation skal være eller må fortolkes som en "officiel informativ meddelelse", medmindre der tydeligt står, at det er en officiel meddelelse fra DATELIGENU.DK, og en sådan kommunikation af en ONLINE ENVOY™ faktisk er blevet tidligere autoriseret og godkendt af DATELIGENU.DK.
k. Du anerkender og accepterer hermed også udtrykkeligt, at enhver form for kommunikation fra, eller i forbindelse med enhver ONLINE ENVOY™, der ikke er officiel informativ kommunikation, ikke er meddelelser fra DATELIGENU.DK eller nogen af dens direktører, embedsmænd, medarbejdere, agenter, advokater, entreprenører eller datterselskaber, og heller ikke sådanne kommunikationer, der er bestemt af DATELIGENU.DK eller nogen anden part, er kommunikationer, som du bør eller med rimelighed vil stole på, af nogen årsag.
l. Som med tilfældet for alle data fra DATELIGENU.DK medlemmer, er DATELIGENU.DK ikke ansvarlig for at gennemgå, verificere, revidere eller ændre indholdet af ONLINE ENVOYs™-profiler eller anden kommunikation, uanset hvordan eller hvornår sådanne kommunikationer er foretaget.
7. BRUGERINDHOLD
Ved at indsende indhold (herunder, men ikke begrænset til, dit profilbillede, profil og andre oplysninger) til vores websted, repræsenterer og garanterer du os, at indholdet, inklusive dit profilbillede, er indsendt af dig, og at du er den eksklusive ophavsmand af indholdet, herunder dit profilbillede, samt at vores brug af dit indhold ikke vil krænke eller overtræde tredjemands immaterielle rettigheder, eller andre rettigheder.

Du er eneansvarlig for ethvert indhold, du sender, udlægger eller transmitterer via vores Tjeneste. Du accepterer ikke at udlægge eller indsende indhold, der:

a. er injurierende, ærekrænkende eller bedragerisk,
b. indeholder lovligt uanstændigt indhold,
c. kan nedbryde enhver etnisk, racistisk, seksuel eller religiøs gruppe ved stereotypisk afbildning, eller på anden måde, herunder ved at fremme racisme, fordomme, had eller fysisk skade af enhver art mod enhver gruppe,
d. udnytter billeder eller lignelsen af personer under 18 år, herunder på en seksuel eller voldelig måde, eller som kræver personlige oplysninger fra enhver under 18 år, eller som har skadet mindreårige på nogen måde,
e. tilskynder, eller på anden måde skildrer eller glamouriserer narkotikamisbrug (herunder alkohol og cigaretter) eller ulovlige handlinger,
f. gør brug af offensivt sprog eller billeder, eller er ellers åbenlyst offensiv over for onlinesamfundet,
g. chikanerer eller går ind for chikane af et andet menneske,
h. involverer overførsel af ”junk mail”, ”kædebreve” eller uopfordrede massemeddelelser eller spam,
i. fremmer en ulovlig eller uautoriseret kopi af en anden persons ophavsretligt beskyttede arbejde,
j. karakteriserer vold som acceptabelt, glamourøst eller ønskeligt,
k. indeholder ulovligt materiale eller materiale, der krænker eller overtræder andres rettigheder (herunder, men ikke begrænset til; intellektuelle ejendomsrettigheder og retten til privatlivets fred),
l. udfører en ulovlig handling (herunder, men ikke begrænset til; prostitution og/eller kundehvervning) eller give undervisningsoplysninger om ulovlige aktiviteter som f.eks. fremstilling eller køb af ulovlige våben, krænkelse af en persons privatliv eller tilvejebringelse eller oprettelse af computervirus,
m. kræver adgangskoder eller personlige identificerende oplysninger fra andre brugere, til kommercielle eller ulovlige formål,
n. leverer eller fremmer unøjagtig, vildledende eller falsk information,
o. beskæftiger sig med kommercielle aktiviteter og/eller salg uden vores forudgående skriftlige samtykke, såsom konkurrencer, lodtrækninger, byttehandel, reklamering, og pyramideordninger, eller
s. indeholder identificerbare personlige kontaktoplysninger (undtagen med henblik på registrering til Tjenesten).
8. IKKE-KOMMERCIELT BRUG
Du forstår og accepterer, at vores websted og tjenesten kun er til personligt brug, og ikke må anvendes i forbindelse med kommercielle formål. Organisationer, firmaer og/eller virksomheder må ikke anvende tjenesten eller vores websted til noget formål. Ulovlig og/eller uautoriseret brug af vores websted, herunder prostitution og/kundehvervning, økonomisk svig, indsamling af brugernavne og/eller e-mail-adresser for brugere elektronisk eller med andre midler, med henblik på at sende uopfordrede e-mail meddelelser og uautoriseret inddragelse af eller link til vores websted kan undersøges, og passende retssager vil blive truffet, herunder, men ikke begrænset til, civilretlig, strafferetlig og påbudsmæssig kompetence. Du forstår og accepterer, at brugen af vores websted er med vores tilladelse, som kan tilbagekaldes til enhver tid af enhver grund, efter vores eget skøn.

9. TREDJEPARTSINDHOLD, LINKS OG SIDER
Ved din brug af vores Tjeneste kan du få adgang til indhold fra tredjeparter ("Tredjepartsindhold"), enten via vores Tjeneste eller via links til tredjepartswebsteder. Vi kontrollerer ikke tredjepartsindhold og giver ingen erklæringer eller garantier herom. Vi tilslutter os ikke eller accepterer ethvert ansvar for noget tredjepartsindhold. Du forstår og accepterer, at du ved at benytte vores Tjeneste kan blive udsat for tredjepartsindhold, der er falsk, stødende, uanstændigt, unøjagtigt, ufuldstændigt eller på anden måde uhensigtsmæssigt. Tredjepartsindhold er underlagt disse tredjeparters privatlivs- og sikkerhedspolitikker, som kan afvige væsentligt fra vores fortrolighedspolitikker. Du forstår og accepterer, at tredjepartsindhold udelukkende tilhører ophavsmænd eller websteder, der viser sådant tredjepartsindhold, og vi vil under ingen omstændigheder, på nogen måde være ansvarlige for noget tredjepartsindhold, herunder, men ikke begrænset til: eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser i noget tredjepartsindhold eller eventuelle tab, passiver eller skader af nogen art, som følge af brugen af noget tredjepartsindhold, der er udsendt, opbevaret eller overført via vores Tjeneste. Du accepterer, at du skal evaluere og bære alle risici forbundet med tredjepartsindhold, herunder, men ikke begrænset til, profiler fra andre brugere af vores Tjeneste.

10. EJENDOMSRETTIGHEDER
Du forstår og accepterer, at alt indhold og materiale, der er tilgængelige på vores websted, er beskyttet af vores rettigheder eller vores licensgiveres eller andre tredjepartsrettigheder om reklamering, ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder og love. Du må ikke bruge nogen af de mærker, logoer, domæner og varemærker, du måtte finde på vores websted, medmindre du har vores skriftlige tilladelse. Bortset fra de oplysninger der er offentligt tilgængelige, eller som du har fået udtrykkelig skriftlig tilladelse fra, af os, accepterer du ikke at sælge, licensere, låne, leje, modificere, distribuere, kopiere, gengive, transmittere, offentliggøre, udsende, offentligt fremvise, offentliggøre, tilpasse, redigere eller oprette afledte værker af materialer eller indhold, der er tilgængelige på vores Websted. Uanset ovenstående kan du anvende indholdet og materialerne på vores websted i løbet af din normale, personlige, ikke-kommercielle brug af vores Tjeneste, i overensstemmelse med Betingelserne. Hvis du downloader eller udskriver en kopi af ethvert indhold til personligt brug, skal du beholde alle ophavsretmæssige- og andre proprietære meddelelser, der er indeholdt i sådant indhold.

Du accepterer ikke systematisk at hente data eller andet indhold eller materiale fra vores websted for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database, mappe eller lignende, uanset om det er ved brug af manuelle metoder, ved brugen af "bots" eller andet. Du accepterer ikke at anvende nogen af vores varemærker eller logoer som metatags på andre websteder. Du accepterer ikke at vise noget af vores websted i en ramme (eller noget af vores indhold via in-line links) uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse, der kan anmodes om, ved at kontakte os på support.dateligenu.dk. Du kan dog oprette almindelige links til webstedet for vores websted, uden vores skriftlige tilladelse.

Alt indhold på vores websted leveres ”SOM DET ER.” Alt indhold ligger til ansvaret for den person, der er ophavsmand af sådant indhold. Du forstår og accepterer, at vi under ingen omstændigheder vil være ansvarlige for eventuelle tab, forpligtelser eller skader, der opstår som følge af din brug af indhold på vores websted.

Du vælger et brugernavn og en adgangskode, når du gennemfører registreringsprocessen. Du accepterer, at du ikke vælger et navn, der kan repræsentere dig som en anden, eller hvilket ellers kan krænke en tredjeparts rettigheder. Vi kan nægte at give dig et brugernavn/kaldenavn, der efterligner en anden person, er beskyttet af varemærke eller ejendomsret, eller som er vulgært eller på anden måde stødende, som afgøres af os efter vort eget skøn. Dit brugernavn og adgangskode er ikke overførbare og kan ikke tildeles andre. Du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit brugernavn og din adgangskode, og er udelukkende og fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår under dit brugernavn og din adgangskode. Du indvilliger i, at: (a) straks underrette os om uautoriseret brug af dit brugernavn og adgangskode eller ethvert andet brud på sikkerheden og (b) sikre, at du logger af din konto ved afslutningen af enhver session. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade som følge af din manglende overholdelse af dette afsnit 9.

Vi forbeholder os retten til enhver tid, at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, enhver del af vores Tjeneste, med eller uden forudgående varsel. Du forstår og accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring eller ophør af vores Tjeneste.

For at beskytte Tjenestens integritet forbeholder vi os retten til, når som helst, efter eget skøn, at blokere brugere fra bestemte IP-adresser i at få adgang til vores websted.

11. REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER
Du erklærer hermed og garanterer overfor os, at: (a) du har fuld magt og myndighed til at indgå og udføre i henhold til disse Betingelser (b) din brug af vores Tjeneste ikke vil krænke eller krænke ophavsret, varemærke, ret til offentliggørelse, eller enhver anden juridisk ret til tredjemand; (c) du vil overholde alle gældende love og regler i brugen af vores Tjeneste, og ved at engagere dig i alle andre aktiviteter, der opstår som følge af eller forbundet med disse Betingelser, herunder, men ikke begrænset til, at kontakte andre brugere af vores Tjeneste; (d) du er aldrig blevet dømt for en seksuel lovovertrædelse, og at du ikke har sådanne afventende fordringer i øjeblikket; and (e) du ejer eller på anden måde har alle nødvendige rettigheder til at licensere det indhold, du udsender, og at postering og vores brug af dit indhold ikke vil krænke eller overtræde tredjeparts rettigheder.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE OG GRÆNSER For GARANTIER
DU ER ENIG I, AT:

HVIS DU ANVENDER VORES TJENESTE, GØR DU DETTE PÅ EGEN RISIKO. VORES SERVICE LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS. VI FRASKRIVER ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, herunder, men ikke begrænset til, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALG OG EGNETHED TIL BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.
VI GARANTERER IKKE, AT (A) VORES TJENESTE VIL IMØDEKOMME DINE KRAV: (B) VORES TJENESTE VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI; (C) EVENTUELLE OPLYSNINGER SOM DU MÅTTE ANSKAFFE PÅ VORES TJENESTE VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE; (D) KVALITETEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF NOGLE PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDET MATERIALE DER ER KØBT ELLER FREMSKAFFET AF DIG IGENNEM VORES TJENESTE, VIL IMØDEKOMME DINE FORVENTNINGER; (E) ALLE OPLYSNINGER DU LEVERER, ELLER SOM VI INDSAMLER VIL IKKE VIDEREGIVES TIL TREDJEPARTER; (F) ENHVER PROFIL PÅ VORES WEBSTED ER NØJAGTIG, OPDATERET ELLER AUTENTISK; (G) ETHVERT MATERIALE ELLER FILER SOM DU KAN DOWNLODE FRA INTERNETTET VIL VÆRE FRI FOR VIRUS, ORME, TROJANSKE HESTE ELLER ANDEN KODE DER KAN VÆRE SKADELIG; (H) TREDJEPARTER VIL IKKE BENYTTE NOGLE AF DINE FORTROLIGE OPLYSNINGER PÅ EN UAUTORISERET MÅDE; ELLER (I) ENHVER FEJL I DATA ELLER SOFTWARE VIL BLIVE RETTET. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN PROBLEMER ELLER TEKNISK FEJL AF ETHVERT TELEFONNETVÆRK ELLER LINJER, COMPUTER ONLINESYSTEMER, TJENESTE ELLER LEVERANDØRER, COMPUTERUDSTYR, SOFTWARE, MANGLING AF E-MAIL/CHAT ELLER AFSPILLERE GRUNDET TEKNISKE PROBLEMER ELLER TRAFIKKONTROL PÅ INTERNETET ELLER AT ETHVERT WEBSTED ELLER KOMBINATION DERFAF, INKLUDERER SKADER ELLER HÆNDELSER FOR BRUGER ELLER EN ANDEN PERSONS COMPUTER, RELATERET TIL ELLER RESULTATER FRA DELTAGELSE I, ELLER DOWNLOAD AF MATERIALER I FORBINDELSE MED VORES WEBSTED, OG/ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTEN. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI ELLER NOGEN AF VORES ASSOCIEREDE, ANNONCØRER, PROMOTØRER ELLER DISTRIBUTIONSPARTNERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGET TAB ELLER SKADER, HERUNDER PERSONSKADE ELLER DØD, SOM RESULTAT AF NOGENS ANVENDELSE AF VORES WEBSTED ELLER TJENESTE, ETHVERT INDHOLD LAGT UD PÅ VORES WEBSTED ELLER OVERFØRET TIL BRUGERE, ALLE PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER ELLER EVENTUELLE BEGRÆNSNINGER ELLER INTERAKTIONER MELLEM BRUGERE AF VORES WEBSTED, UANSET OM DE ER ONLINE ELLER OFFLINE.
HVIS DU TILGÅR ELLER OVERFØRER NOGET INDHOLD VED BRUG AF VORES TJENESTE, GØR DU DETTE VED DIN EGEN DISKRETION OG DIN EGEN RISIKO. DU ER ENEANSVARLIG FOR ETHVERT TAB ELLER SKADER PÅ DIG, I FORBINDELSE MED SÅDANNE HANDLINGER. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR KORREKT ELLER UKORREKT INDHOLD, DER ER LAGT UD PÅ VORES WEBSTED, ELLER SOM HAR FORBINDELSE TIL TJENESTEN, UANSET OM DE ER FORSAGET AF BRUGEREN AF VORES WEBSTED, ELLER AF ANVENDELSE AF UDSTYR ELLER PROGRAMMERING TILKNYTTET, ELLER ANVENDT I TJENESTEN. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR ADFÆRD, UANSET OM DEN ER ONLINE ELLER OFFLINE, FOR NOGEN BRUGER PÅ VORES WEBSTED ELLER TJENESTE. VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR NOGEN FEJL, UDLADELSE, AFBRYDELSE, SLETNING, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRSEL, KOMMUNIKATIONSLINJEFEJL, TYVERI ELLER ØDELÆGGELSE, ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL, ELLER ÆNDRING AF BRUGERKOMMUNIKATION.
INGEN DATA, OPLYSNINGER ELLER RÅD SOM DU HAR MODTAGET MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT FRA OS, ELLER VIA VORES TJENESTE, VIL SKABE EN GARANTI DER IKKE ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE BETINGELSER.
DU ER ENIG I, AT VI IKKE VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER OVERHOVEDET, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, KONKRETE, SÆRLIGE, FØLGEMÆSSIGE, ELLER EKSEMPLARISKE SKADER (SELV HVIS VI ER BLEVET OPLYST OM SÅDANNE SKADER), DER STAMMER FRA, ER RELATERET TIL, ELLER TILKNYTTET: (A) ANVENDELSEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE VORES TJENESTE (B) OMKOSTNINGER FOR UDSKIFTNING AF ALLE VARER, TJENESTER ELLER OPLYSNINGER, DER KØBES ELLER ANSKAFFES SOM RESULTAT AF OPLYSNINGER, DER ER ANSKAFFET FRA, ELLER TRANSAKTIONER DER ER INDGÅET, ELLER ER FRA VORES TJENESTE: (C) OPLYSNINGER OM UBEGRÆNSET TILGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DIT INDHOLD; (D) ERKLÆRINGER, BEGRÆNSNINGER ELLER MISBRUG AF ALLE TJENESTEYDERE ELLER ANDRE TREDJEPARTER PÅ VORES TJENESTE: (E) HANDLINGER ELLER MANGLENDE HANDLINGER FOR ANDRE BRUGERE PÅ VORES WEBSTED, ELLER VORES TJENESTE, ELLER ANDRE TREDJEPARTER AF EN HVILKEN SOM HELST GRUND; ELLER (F) ENHVER ANDEN SAG DER OPSTÅR FRA, ER RELATERET TIL ELLER TILSLUTTET VORES TJENESTE ELLER DISSE VILKÅR.
VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR ENHVER FEJL ELLER FORSINKELSE, VED UDFØRELSE AF DISSE BETINGELSER, HVOR EN SÅDAN FEJL ELLER FORSINKELSE SKYLDES ÅRSAGER DER LIGGER UDENFOR VORES RIMELIGE KONTROL, HERUNDER NATURKATASTROFER, STATSLIGE HANDLINGER ELLER UDELADELSER, LOVE ELLER FORSKRIFTER, TERRORISME, ARBEJDSTREJKER ELLER ULEMPER, AFBRYDELSER AF KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, HARDWARE ELLER SOFTWAREFEJL, TRANSPORTSTOP ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT LEVERE FORSYNINGER ELLER MATERIALER.
VI VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DIG ELLER NOGEN TREDJE PART, PÅ NOGEN MÅDE, DER OPSTÅR FRA, ER RELATERET TIL, ELLER ER TILKNYTTET VORES TJENESTE, ELLER DISSE VILKÅR, SOM OVERSTIGER BELØBET PÅ FEMTUSINDE ($5.000) DOLLARS.
NOGLE JURIDISKE FORHOLD TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER, ELLER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE- ELLER FØLGESKADER. NOGLE AF DISSE BEGRÆNSNINGER ER DERFOR MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG. DISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER ER GÆLDENDE I DET STØRSTE OMFANG LOVEN TILLADER DET, OG FORBLIVER GYLDIGE SELV VED OPSIGELSEN AF DISSE VILKÅR.
DU FORSTÅR OG INDVILLIGER I, AT ANSVARSFRASKRIVELSERNE FOR GARANTIER, OG DISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER ER EN INDVILLIGET TILDELING AF RISICI IMELLEM DIG SELV OG OS. DU ERKENDER OG ER ENIG I, AT HVIS DU IKKE GODKENDER DISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, KUNNE VI IKKE TILBYDE DIG VORES WEBSTED, ELLER NOGLE AF DETS TJENESTER ELLER MATERIALER. DU ERKENDER OG ER ENIG I, AT SÅDANNE BESTEMMELSER ER RIMELIGE OG FAIR.
HVIS DU ER BEBOER I CALIFORNIEN, FRAFALDER DU CIVILRETTEN I CALIFORNIEN AFSNIT 1542, DER SIGER: ”EN GENEREL FRIGIVELSE OMFATTER IKKE FORDRINGER, SOM KREDITOR IKKE KENDER TIL, ELLER HAR MISTANKE OM AT EKSISTERE I HANS FAVØR PÅ TIDSPUNKTET FOR UDFØRELSEN AF FRIGIVELSEN, SOM HVIS KENDT AF HAM, SKAL HAVE HAFT VÆSENTLIG INDFLYDELSE PÅ HANS AFVIKLING MED SKYLDNEREN.”

13. SKADESLØSHOLDELSE
Du accepterer at forsvare, friholde og holde os og vores datterselskaber, forældre, partnere og hver af vores og deres ledere, embedsmænd, ledere, medlemmer, partnere, agenter, andre repræsentanter, medarbejdere og kunder (enhver ”Skadesløs part” og samlet ”Skadesløse parter” ), uskadelige fra enhver fordring, krav, handling, skade, tab, omkostning eller udgift, herunder uden begrænsning advokatsalærer og omkostninger, undersøgelsesomkostninger og afviklingsudgifter, der opstår i forbindelse med enhver undersøgelse, krav, handling, klage eller procedure af enhver art anlagt mod enhver erstatningspligt, der opstår som følge af din brug af vores Tjeneste , enhver påstået eller faktisk overtrædelse af nogen parts intellektuelle ejendomsrettigheder, enhver skade på ejendom eller person, enhver handling fra dig i forbindelse med enhver bruger eller medlem af denne Tjeneste, eller enhver anden tredjepart, enhver forretningsmæssig praksis, som du engagerer dig i eller påstår at engagere dig i, eller påberåber fakta eller omstændigheder, som kunne udgøre en overtrædelse af dig for enhver bestemmelse i disse vilkår og/eller nogen af de repræsentationer og garantier, der er anført ovenfor.  Hvis du er forpligtet til at friholde en Skadesløs part, har vi og den Skadesløse part ret til, efter vores eget skøn, at udvælge vores advokater, eksperter og andre rådgivere, foretage vores egen forespørgsel i sagen, kontrollere enhver undersøgelse, handling eller procedure og afgøre, om og hvordan vi ønsker at løse det. Du accepterer, at du vil stå for omkostninger og udgifter til enhver skadesløs part. Du indvilliger i at samarbejde med de skadesløse parter i forbindelse med enhver undersøgelse, krav, handling eller procedure, der er omfattet af dette afsnit 12.

14. OPHAVSRET POLITIK
        

Vigtige oplysninger læs venligst!

Tjenesten indeholder oplysninger, som er proprietære for os eller vores brugere. Vi hævder fuld beskyttelse af ophavsret i Tjenesten. Oplysninger lagt ud af os, vores partnere eller brugere af Tjenesten kan beskyttes, uanset om det er identificeret som værende proprietært for os eller dem. Du må ikke poste, distribuere eller gengive nogen form for ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller anden proprietær information uden at have anskaffet forudgående skriftligt samtykke fra ejeren af sådanne ejendomsrettigheder. A. DMCA anmærkning Digital Millennium Copyright Act fra 1998, kaldet (”DMCA”), giver adgang til ophavsretsejere, der mener, at materiale der vises på internettet, krænker deres rettigheder i henhold til de amerikanske ophavsretlige love. Andre love giver tilsvarende beskyttelse. Hvis du mener at dit arbejde er blevet kopieret, udgivet eller på anden måde gjort tilgængelig via Tjenesten på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du underrette vores DMCA repræsentant om din klage, samt et krav om, at sådant indhold fjernes eller blokeres som angivet i DMCA. Kontakt venligst DMCA for at bekræfte disse krav. Du skal skriftligt give vores DMCA repræsentant følgende oplysninger i det omfang, som kræves af DMCA: a) en elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af den ophavsretsindehaver, der angiveligt krænkes; (b) identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som du hævder er blevet overtrådt (eller hvis flere ophavsretligt beskyttede arbejde på et websted er dækket af en enkelt klage, eller en repræsentativ liste over det påståede overtrædende arbejde på webstedet); (c) identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende og skal fjernes, samt oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give os mulighed for at lokalisere materialet på vores websted; (d) oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at give os mulighed for at kontakte den klagende part, f.eks. din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse; (e) en skriftlig erklæring fra dig om, at du er i god tro om, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af ophavsretsindehaveren, dets agent eller loven; og (f) en erklæring fra dig, der er foretaget under straf for mishandling, at ovenstående oplysninger i din meddelelse og klage er korrekte, og at du er indehaveren af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsindehaveren. Vær opmærksom på, at ovenstående oplysninger i din klage kan videresendes til den person, der leverede det påståede krænkende indhold. Ovennævnte oplysninger skal indsendes til vores DMCA-repræsentant som følger: support.dateligenu.dk I henhold til DMCA's afsnit 512 (f), kan enhver person være ansvarlig, der bevidst og materielt fejlagtigt repræsenterer materialet, eller den overtrædende aktivitet. Hvis du mener at dit materiale er blevet fejlagtigt fjernet eller deaktiveret i henhold til dette afsnit, kan du indsende en meddelelse ved at underrette vores DMCA-repræsentant via adressen ovenfor. I henhold til DMCA’s afsnit 512 (f), kan enhver person være ansvarlig, der bevidst og materielt fejlagtigt repræsenterer materialet, eller den overtrædende aktivitet der blev slettet eller fjernet ved en fejl.
15. LINKS Tjenesten kan levere, eller tredjeparter kan levere, links, herunder, men ikke begrænset til, bannerannoncer og hyperlinks til andre internet websteder eller ressourcer. Da vi ikke har nogen kontrol over sådanne websteder og ressourcer, anerkender og accepterer vi, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer, og vi støtter ikke og er ikke ansvarlige for, eller ansvarlige for indhold, reklamer, produkter eller andre materialer, på eller tilgængeligt på sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer, at vi ikke er ansvarlige for nogen brug af dine personlige oplysninger af sådanne tredjeparter. Sådanne tredjeparter har deres egne fortrolighedspolitikker og procedurer. Du bør kontrollere disse fortrolighedspolitikker og procedurer, inden du giver dem oplysninger. Du anerkender og accepterer yderligere, at vi ikke direkte eller indirekte vil være ansvarlige for skader eller tab, der skyldes eller påstås at være forårsaget af, eller i forbindelse med brugen af eller afhængig af sådant indhold, varer eller tjenester, der er til rådighed på eller via et sådant websted eller ressource. a. Mødested: Det eksklusive mødested for voldgift er Storbritannien. Parterne vil bestræbe sig på at minimere behovet for fjerntrafik via brug af telefonisk kommunikation og indsendelse af dokumenter som tilladt i henhold til gældende regler for fremskyndede procedurer. Voldgiftens officielle sprog er engelsk. b. Lovvalg; Den gældende lovgivning i denne aftale hører til Storbritannien. 15. Ansvarsbegrænsning Ansvar for begge parter er begrænset til $5.000 i erstatning. Parterne giver afkald på, og voldgiftsmanden må ikke have beføjelse til at give direkte, indirekte, deraf følgeskader, særlige, straffende eller eksemplariske skader, og/eller skader eller fritagelse, ud over dem, der er tilladt i henhold til denne aftale, medmindre andet er fastsat i vedtægten. En voldgiftskendelse afsagt af voldgiftsmanden kan indgives i en ret, der har kompetence til fuldbyrdelse. 16. EKSPORTKONTROL Software og indhold, der leveres via vores websted og vores service, er underlagt den amerikanske eksportkontrol. Det amerikanske handelsministerium forbyder eksport eller omdirigering af software og bestemt indhold til bestemte lande og personer. Intet software eller indhold fra Tjenesterne kan downloades eller på anden måde eksporteres eller genudføres (a) til (eller til en statsborger eller beboer i) Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller ethvert andet land, som USA har vareforbud imod; eller (b) til nogen i det amerikanske finansministerium’s liste over særligt udpegede statsborgere eller det amerikanske handelsministerium’s tabel over benægtelsesordrer Ved at downloade eller bruge sådan software eller indhold garanterer du, at du ikke befinder dig i, kontrolleres af eller er statsborger eller beboer i et sådant land, eller på en sådan liste, og at du ikke vil licensere eller på anden måde tillade, at nogen i ethvert sådant land eller på en sådan liste vil modtage software eller indhold, der er underlagt eksportkontrol. 17. AFBESTILLINGSPOLITIK Anvendelses- eller abonnementsgebyrer kan være blevet opkrævet ved registrering. Du anerkender hermed og accepterer, at medmindre du blev opsagt for at krænke webstedets vilkår og betingelser for brug, hvis du annullerer dit medlemskab, eller hvis dit medlemskab er annulleret af dateligenu.dk.DK, fjernes dit brugernavn og adgangskode fra systemet ved slutningen af den nuværende medlemskabsperiode, og at du vil have ret til at modtage dit medlemskabs fulde fordele, indtil udgangen af en sådan periode, medmindre du blev opsagt for at overtræde webstedets Vilkår og betingelser for brug. Du accepterer, at hvis du afbestiller når som helst efter at have købt et medlemskab til DATELIGENU.DK (for eksempel 20 minutter efter du har tilmeldt dig), vil du stadig blive opkrævet det fulde medlemsgebyr for hele den gældende periode.